Fotogalerie – Mateřská škola

 

Krtečci na hřišti

 

Canisterapie u Včelek

Canisterapie u Sluníček

Canisterapie u Berušek

Výprava ke krmelci – Krtečci

Nové vybavení u Krtečků a Berušek – Interaktivní podlaha

ZOO Hluboká u Sluníček a Včelek

ZOO Hluboká u Berušek

 

ZOO Hluboká u Krtečků

 

Návštěva kostela v Dubném

 

Advent u Sluníček

 

Čerti v MŠ

 

Martinská slavnost

 

Zvířátka v MŠ

Setkání předškoláků s prvňáčky

Drakiáda

 

Environmentální výchova v MŠ

Barevný den a skřítek Podzimníček – předškoláci

Dravci

 

Divadlo Bambini

 

Pohádkový les

 

Výlet – zámek Kratochvíle

 

Tablo – předškoláci

Cesta za pokladem – Sluníčka

Dětský den – Sluníčka

 

Dětský den – Berušky

Včelí louka

Návštěva muzea – předškoláci

Cesta za pokladem

Besídka ke Dni matek

Policie v MŠ

Knihovna

Hasiči

 

Velikonoční tvoření – Berušky

Velikonoční tvoření – Včelky

Žáci ZŠ představují svá zvířátka

Vítání jara

Škola nanečisto

Karneval

Canisterapie – 1. ročník

Canisterapie – 2. ročník

Canisterapie – 3. ročník

Návštěva počítačové učebny

Návštěva krmelce

Návštěva krmelce – 3. ročník

Návštěva kostela – jesličky

Obrázek do soutěže s jihočeským muzeem

Hrajeme si na sněhu

Divadelní představení

Čerti

Sv. Martin

Haloween – 3. ročník

Dravci v MŠ

Setkání předškoláků s prvňáčky

Drakiáda

Barevný den – Sluníčka

Barevný den – Včelky